Klankbordgroep

Meetbaar Beter beoogt, naast een wetenschappelijk verantwoorde selectie en rapportage, een brede toepassing van de resultaten in het Nederlandse zorglandschap. Daarom zijn vrijwel alle direct belanghebbende partijen, zoals verzekeraars VGZ, CZ, Achmea en Menzis, patiëntenorganisatie De Hart- en Vaatgroep, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Raad voor de Volksgezondheid en een lid van de Tweede Kamer uit het zorgveld betrokken bij het programma in de vorm van een klankbordgroep. De klankbordgroep heeft een adviserende rol en zorgt ervoor dat de resultaten van het project aansluiten bij de informatiebehoefte van en gedragen worden door verschillende stakeholders.

klankbordgroep

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media