Over de stichting

Meetbaar Beter is een stichting die de kwaliteit van zorg in hartcentra en interventiecentra transparant maakt en bijdraagt aan verdere verbetering van de kwaliteit van zorg. Door de medisch specialisten uit de deelnemende ziekenhuizen worden op wetenschappelijk verantwoorde wijze, met behulp van een internationale adviesraad, de voor de patiënt relevante uitkomstindicatoren geselecteerd, voor de meest voorkomende aandoeningen aan het hart. Deze uitkomstindicatoren vormen de basis voor de eerder genoemde transparantie en kwaliteitsverbetering.

De doelstellingen zijn:

  • Transparantie: het creëren van transparantie naar patiënten, zorgverzekeraars en professionals ten aanzien van de resultaten van de geleverde zorg. Dit aan de hand van de geselecteerde uitkomstindicatoren die het best in beeld brengen wat de toegevoegde waarde voor de patiënt is.
  • Verbeteren: op basis van de uitkomsten gericht in kaart brengen waar de zorg verbeterd kan worden en daarvoor ook een verbetercyclus in gang zetten.

Meetbaar Beter, dat is gebaseerd op het Value Based Health Care gedachtegoed van professor Michael Porter van Harvard Business School, wordt ondersteund door een internationale academische adviesraad (Academic Council) van medische en methodologische experts en door vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties (De Hart & Vaatgroep), zorgverzekeraars (Achmea, CZ, Menzis, VGZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RvZ).

 

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media