mitraklep

Website Nederlandse Hart Registratie eerste stap in fusieproject

De besturen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de besturen van de kwaliteits- en registratie-organisaties, de National Cardiovascular Data Registry (NCDR), Meetbaar Beter en de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN) hebben een project gestart om tot samenwerking te komen, omdat nadere samenwerking van voordeel zou kunnen zijn voor alle betrokken partijen.

Uitgangspunten voor deze nadere samenwerking zijn onder andere het behoud en, waar mogelijk, de verbetering van de veiligheid, compleetheid en juistheid van de data, eenduidigheid van definities, brede participatie van bij dit vakgebied betrokken medisch specialisten, eerder afname dan toename van de registratielast en het behoud van het principe van Value Based Healthcare.

Een eerste concrete stap in het fusieproject van voornoemde partijen is de gezamenlijke website (www.nederlandsehartregistratie.nl). Deze website functioneert onder andere als portaal voor de data-aanlevering van de bestaande organisaties. Op genoemde website vindt u, naast de informatie over het fusieproces, ook links naar de registratiehandboeken en enkele publicaties van de bestaande kwaliteitsregistratie-organisaties.

Klik hier om de recent aan alle vakgroep voorzitters en contactpersonen van BHN, Meetbaar Beter en NCDR verstuurde brief met een uitgebreidere toelichting te lezen.

Share
Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media