Reactie Minister Schippers op petitie onderschrijft koers Meetbaar Beter

De afgelopen jaren zijn flinke stappen voorwaarts gemaakt met betrekking tot de beschikbaarheid en vindbaarheid van kwaliteitsinformatie, terwijl tegelijkertijd de registratielast wordt beperkt, aldus Minister Edith Schippers. Toch moet er nog veel gebeuren om inzicht in voor patiënten relevante uitkomsten verder te vergroten en in samenspraak met de patiënt tot de beste passende zorg te komen. In haar brief aan de 2e kamer gaat ze verder in op drie thema’s die een belangrijke rol spelen bij deze ontwikkeling. Deze thema’s bevestigen de voortrekkersrol van Meetbaar Beter op het terrein van implementatie van Value-Based Healthcare.

Kwaliteits-registraties inzetten voor samen beslissen
Als eerste schrijft Minister Schippers in haar brief aan de 2e kamer dat er in de nabije toekomst meer informatie over uitkomsten beschikbaar moet komen voor “shared-decision making”. Meetbaar Beter draagt onder andere bij aan deze ontwikkeling door jaarlijks infographics voor patiënten te publiceren. Deze infographics zijn bedoeld om patiënten op een begrijpelijke wijze nog beter te informeren over wat ze van een behandeling mogen verwachten. Daarnaast heeft Meetbaar Beter in 2016 een onderzoek verricht onder patiënten (en hun naasten) om te bepalen of en in welke hoedanigheid patiënten geïnteresseerd zijn in het ontvangen van gepersonaliseerde informatie over de te verwachten uitkomsten van een behandeling. Afhankelijk van de uitkomstindicator, gaf 80-100% van de ondervraagden aan geïnteresseerd te zijn in het ontvangen van deze informatie, waarbij de overgrote meerderheid het gesprek met een arts als favoriete moment aanduidde. 1 op de 5 patiënten heeft een voorkeur om inzicht te krijgen via een website/app. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek ontwikkelt Meetbaar Beter een wizard. Deze wizard kan zowel thuis als in de spreekkamer met de arts gebruikt worden om de uitkomsten van zorg te voorspellen op basis van belangrijke patiëntkarakteristieken.

Mogelijk maken dat patiënten uitkomsten kunnen rapporteren
Door de opkomst van e-health, zelfmeting en het zelf registreren van uitkomsten zijn patiënten steeds vaker ook zelf een bron van informatie. Het gebruiken van deze informatie in de spreekkamer, in combinatie met gegevens van professionals, biedt mogelijkheden om de zorg nog patiëntgerichter te maken. Binnen Meetbaar Beter worden patiënten intensief betrokken bij de selectie van uitkomstindicatoren en maakt het meten en publiceren van kwaliteit van leven informatie onderdeel uit van het programma. In 2017 zullen meer ziekenhuizen dan ooit tevoren gezamenlijk kwaliteit van leven informatie publiceren binnen Meetbaar Beter. Deze informatie kan, samen met andere patiënt relevante uitkomsten, artsen in toenemende mate ondersteunen in het maken van (nog) meer patiëntgerichte beslissingen.

Samenwerking op internationaal niveau
Minister Schippers geeft tot slot aan dat het verstandig is om gebruik te maken van internationale gestandaardiseerde en gevalideerde instrumenten. Op deze manier wordt er geen onnodig dubbel werk verricht en wordt internationale vergelijking mogelijk gemaakt. Als voorbeeld wordt ICHOM genoemd, een wereldwijd initiatief om het werken met uitkomstindicatoren te stimuleren. Meetbaar Beter werkt sinds 2013 gestructureerd samen met ICHOM. De praktische ervaringen die de aan Meetbaar Beter deelnemende centra hebben opgedaan bij het definiëren van de indicatorensets, de dataverzameling en de volledig transparantie publicatie worden ingezet bij de ontwikkeling van robuuste internationale indicatorensets door ICHOM. De komende tijd zal deze samenwerking verder worden uitgebouwd, onder andere door het betrekken van de ervaringen die Meetbaar Beter heeft opgedaan in de implementatie van Value-Based Healthcare; het verbeteren op basis van inzichten in uitkomsten.

Share
Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media