mitraklep

Selecteren uitkomstindicatoren

De binnen Meetbaar Beter gehanteerde methodologie heeft tot doel voor iedere medische conditie een selecte en hanteerbare set (3-7) van uitkomstindicatoren te bepalen.

Na het definiëren van de waardeketen en de outcomes teams worden indicatoren op drie niveaus ingedeeld volgens de uitkomsten-hiërarchie uit het VBHC-gedachtegoed: eerste niveau is overleving en omvat ook het succes van de behandeling; het tweede niveau betreft het proces van herstel en eventuele complicaties;het derde niveau omvat ‘sustainability’ ofwel het behoud van de uitkomst en wegblijven klachten en symptomen op lange termijn.

Om goed inzicht te bieden in de kwaliteit van zorg zijn alle drie de niveaus van belang. Het streven is dan ook op alle drie de niveaus uitkomstindicatoren de identificeren. Na de hiërarchisering van de verschillende uitkomstindicatoren vindt er een eerste prioritering plaats. Bij deze prioritering worden de uitkomstindicatoren op de volgende 3 criteria beoordeeld:

  1. Relevantie voor patiënten: uitkomsten geven inzicht in de impact van de gekozen behandeling op de kwaliteit van leven van de patiënt.
  2. Medische relevantie: uitkomsten geven inzicht in de kwaliteit van zorg. De mate waarin de resultaten van zorg door medisch handelen beïnvloed kunnen worden en de arts beslissingen kan nemen.
  3. Relevantie voor patiëntpopulatie: uitkomsten zijn van toepassing op een zo groot mogelijke groep patiënten binnen de medische conditie.

Door deze eerste prioritering vallen uitkomstindicatoren die niet adequaat zijn af. Om vervolgens tot een hanteerbare set van 3-7 uitkomstindicatoren te komen, worden de over gebleven indicatoren beoordeeld op:

  1. Realiseerbaarheid: uitkomsten moeten prospectief te verzamelen zijn. Uitkomsten hoeven niet per definitie al beschikbaar te zijn bij de selectie van een indicator.
  2. Specifiek en betrouwbaarheid: de definitie van de indicator dient van voldoende kwaliteit te zijn om betrouwbare data te genereren en de gewenste uitkomst te meten.
Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media