mitraklep

Selecteren initiële condities

Klik op onderstaande figuur voor een voorbeeld van ongecorrigeerde ruwe uitkomsten (120d mortaliteit na CABG, Meetbaar Beter Boek 2015):

ongecorrigeerd_CABG

Uitkomsten van zorg worden behalve door medisch handelen ook beïnvloed door de initiële conditie van de patiënt. Vaak worden deze initiële condities aangeduid in termen als ‘risicofactoren’, ‘patiënt-populaties’ en ‘casemix’. Naast de selectie van patiëntrelevante, medische uitkomstindicatoren richt Meetbaar Beter zich ook op het vaststellen en valideren van de initiële condities van de patiënt die de meeste impact hebben op de uitkomsten. Door inzicht in de eigen patiëntpopulatie en de mate waarin resultaten van zorg variëren voor verschillende groepen binnen de totale patiëntpopulatie, kan een start gemaakt worden met het identificeren van verbeterpotentieel. m

Bij de presentatie van uitkomsten wordt de patiëntpopulatie inzichtelijk gemaakt aan de hand van een aantal relevant bevonden initiële condities. Ook wordt voorzien in een doorsnede van de uitkomsten, gesegmenteerd naar de meest relevante initiële condities. Daar waar mogelijk (voldoende statistische betrouwbaarheid) worden ruwe uitkomsten gecorrigeerd voor de verdeling van initiële condities van patiënten per centrum. Deze gecorrigeerde resultaten worden weergegeven in een zogenaamde funnelplot.

Klik op onderstaande figuur voor een weergave van de gecorrigeerde uitkomsten (120d mortaliteit na CABG, Meetbaar Beter Boek 2015):

funnelplot_CABG

 

 

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media