overleg methodologie

Onderhoudscyclus

Het doel van de onderhoudscyclus is om een zo stabiel mogelijke adequate indicatorset te maken en alleen noodzakelijke wijzingen door te voeren om de kwaliteit van data verder te verbeteren / aan te scherpen. Vanuit diverse perspectieven, waaronder medisch en datamanagement, is in een onderhoudscyclus feedback verzameld. Binnen deze cyclus wordt geëvalueerd of er veranderingen in de methodologie nodig zijn op basis van vier criteria:

1. De kwaliteit van de geselecteerde uitkomstindicatoren:

  1. Impact op kwaliteit van leven
  2. Patiëntenaantallen
  3. Impact op de kwaliteit van geleverde zorg.

2. De kwaliteit van de geselecteerde initiële condities:

  1. Impact op de uikomsten van de geleverde zorg
  2. Kwaliteit van de definities
  3. Patiëntenaantallen

3. De kwaliteit van de definities en dataverzameling:

  1. Kwaliteit van definitie
  2. Haalbaarheid van dataverzameling
  3. Statistische power en validiteit

4. Nieuwe ontwikkelingen (toevoegen van behandelingen, inzichten uit literatuur)

Tijdens de onderhoudscyclus worden nieuwe inzichten vanuit datamanagement, de meetresultaten,  en nieuwe inzichten van cardiologen en thoraxchirurgen meegenomen in de evaluatie bij de huidige indicatorensets. Alle deelnemende centra kunnen hiervoor elk jaar input aanleveren. De Outcomes Teams selecteren op methodologisch verantwoorde wijze verbeteringen en indien noodzakelijk worden definities aangescherpt. Deze verbeterde definities worden vervolgens verwerkt in het Handboek voor de dataverzameling.

 

 

 

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media