mitraklep

Definiëren waardeketen

mit-hacking-medicine-business-models-12-728

Het in beeld brengen van de waardeketen voor de geselecteerde medische conditie is een essentiële stap in de methodologie. De waardeketen bevat alle activiteiten in het zorgproces die waarde bieden aan de patiënt. De waardeketen (Care Delivery Value Chain) vervult de verbindende rol tussen de patiëntbehoeften en uitkomstindicatoren. De waardeketen geeft aan welke activiteiten kritisch zijn in het vervullen van patiëntbehoeften, om vervolgens voor de patiënt relevante, medische uitkomstindicatoren te identificeren. De bovenstaande figuur laat een voorbeeld van een ingevulde waardeketen zien voor chronische nierziekte.

Voor alle activiteiten in de waardeketen wordt bepaald wat de hieraan gekoppelde uitkomsten en uitkomstindicatoren zijn. In aanvulling wordt als input gebruik gemaakt van uitkomstindicatoren uit de wetenschappelijke literatuur, recente studies en trials, best practices in ziekenhuizen wereldwijd en ontwikkelingen bij onder meer WHO, National Quality Forum, National Health Service en andere instituten. Voortbouwen op de ervaringen van anderen geldt daarbij als leidraad.

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media