mitraklep

Definiëren outcomes teams

Zonder inzicht in de eindresultaten (en kosten) van zorg is het nemen van goed gefundeerde beslissingen over zorg onmogelijk. Alleen op basis van deze inzichten kunnen actuele vraagstukken rond kwaliteit, concentratie en spreiding, vergoedingen en bekostiging, praktijkvariatie, risicomanagement, vrije keuze, patiëntveiligheid en volumenormen op verantwoorde wijze worden beantwoord.

Om tot vaststelling van de belangrijkste uitkomstindicatoren te komen doorloopt een team van medisch specialisten en kwaliteitsmanagers diverse procestappen van de methodologie (de zogenaamde outcomes teams). Door de multidisciplinaire samenstelling en de expertise over de zorgverlening van de patiënt, vormen deze teams een solide basis voor een adequate selectie van uitkomstindicatoren.

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media