mitraklep

Definiëren medische condities

Binnen Meetbaar Beter geldt de medische conditie of aandoening als uitgangspunt voor het bepalen van de verschillende uitkomsten van zorg. Traditioneel zijn de grenzen van de afdeling, resultaatverantwoordelijke eenheid, behandeling of zorginstelling, bepalend voor de keuze van indicatoren en maatstaven. Daarentegen vraagt een focus op de waarde voor de patiënt om een benadering vanuit het oogpunt van de patiënt met zijn medische conditie(s). Uitkomstindicatoren zijn verschillend voor verschillende medische condities. Resultaten van zorg worden immers zowel beïnvloed door de interventie van een medisch specialist, de zorg op een afdeling en activiteiten die binnen het ziekenhuis plaatsvinden, als door de medische conditie van de patiënt voorafgaand aan de behandeling.

Hieronder vindt u een overzicht van alle medische condities en behandelingen die zijn opgenomen in de Meetbaar Beter Rapportage 2016:

Coronairlijden

  Gesconsolideerd coronairlijden
  Coronaire bypass chirurgie
  Percutane coronaire interventie
  Conservatieve behandeling

Aortakleplijden

  Geconsolideerd aortakleplijden
  Aortaklepvervanging
  Transkatheter aortaklepimplantatie
  Conservatieve behandeling

Gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden

  AVR+CABG

Atriumfibrilleren

  Geconsolideerd atriumfibrilleren
  Katheter pulmonaal venen-isolatie
  Minimaal-invasieve chirurgische pulmonaal venen-isolatie

Mitraliskleplijden

  Chirurgische behandeling voor mitraliskleplijden
Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media