Coronairlijden

Klik op onderstaande foto voor een overzicht van alle ‘Coronairlijden’ resultaten uit het Meetbaar Beter Boek 2016.

coronairlijden_foto

Klik op onderstaande foto voor een overzicht van alle ‘Coronairlijden’ uitkomstindicatoren en initiële condities uit het Meetbaar Beter Boek 2016.

Coronairlijden_overzicht_IC&UI

Hart- en vaatziekten leiden ieder jaar tot het overlijden van 1,9 miljoen mensen in de Europese Unie (EU) en zijn dan ook de belangrijkste doodsoorzaak in bijna alle landen van de EU (Beller and Zaret, 2000). Van alle hart- en vaatziekten zijn vernauwingen in de kransslagaders van het hart (coronairen) de belangrijkste veroorzaker van een negatieve uitkomst voor de patiënt. Dergelijke vernauwingen worden veroorzaakt door atherosclerose en kunnen leiden tot een afname in de bloedvoorziening van het hart (myocardischemie). Myocardischemie resulteert in pijn op de borst ofwel angina pectoris. De aanwezigheid van myocardischemie leidt echter niet alleen tot klachten, maar verhoogt ook het risico op een hartinfarct of overlijden (Isklander, 1998; Shaw, 2008).

Door behandeling van deze kransslagadervernauwingen kan de bloedstroom naar het hart herstellen, waardoor de klachten verdwijnen en de prognose verbetert. Behandelmogelijkheden
voor coronairlijden zijn medicamenteuze therapie (OMT) en revascularisatie middels percutane coronaire interventie (PCI) of coronaire bypasschirurgie (CABG). Invasieve therapeutische opties als PCI en CABG zijn hoogst effectief in het opheffen van myocardischemie (Shaw et al., 2008).

Voor de meeste patiënten met een acuut hartinfarct is PCI de behandeling van eerste keus. Met de invoering van PCI als behandelmethode om de bloedstroom naar het hart te herstellen bij een acuut hartinfarct, is de levensverwachting van deze patiëntencategorie sterk toegenomen. Bij patiënten met stabiel coronairlijden wordt over het algemeen gestart met medicamenteuze therapie en wordt gekozen voor revascularisatie middels PCI of CABG, na bespreking in het Hartteam. Een Hartteam bestaat uit interventie-cardiologen en hartchirurgen die in gezamenlijk overleg de optimale revascularisatie-strategie bepalen voor een individuele patiënt na bestudering van onder andere de beelden van het coronairangiogram. De hartteambespreking is in de afgelopen jaren wereldwijd ingevoerd in alle belangrijke hartcentra en heeft een sterke kwaliteitsverbetering teweeg gebracht (Tong et al., 2012).

Een andere innovatieve verbetering die de prognose van revascularisatie verder heeft verbeterd in de afgelopen jaren is de selectieve behandeling van enkel ischemie-producerende vernauwingen bij patiënten met meervatslijden met gebruikmaking van Fractionele Flow Reserve (FFR) metingen (Tolino et al., 2009).

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media