AVR + CABG

Klik op onderstaande foto voor een overzicht van alle ‘Gecombineerd aortakleplijden + coronairlijden’ resultaten uit het Meetbaar Beter Boek 2016.

AVR+CABG_foto

Klik op onderstaande foto voor een overzicht van alle ‘Gecombineerd coronairlijden + aortakleplijden’ uitkomstindicatoren en initiële condities uit het Meetbaar Beter Boek 2016.

AVR+CABG_overzicht_IC&UI

Bij patiënten met zowel afwijkingen van de aortaklep als van de kransslagaderen (coronairarteriën) bestaat de mogelijkheid om beide aandoeningen te behandelen door middel van een gecombineerde operatie waarbij de aortaklep wordt vervangen en er 1 of meerdere kransslagaderomleidingen worden gemaakt.

Deze uitgebreide operatie is in de meeste gevallen risicovol; studies tonen aan dat het risico op overlijden groter is dan de risico’s van de afzonderlijke ingrepen bij elkaar opgeteld (Kasmir et al., 2004; Kurlansky et al., 2004; Bridgewater et al., 2011). Vaak hebben deze patiënten meer comorbiditeiten zoals perifeer vaatlijden, diabetes en hypertensie. Ook is de leeftijd vaak hoger dan in de afzonderlijke groepen. Er is een trend om deze patiënten te opereren voordat er schade ontstaat aan de hartspier.

Het vervangen van de aortaklep nadat in het verleden een bypassoperatie (CABG) heeft plaatsgevonden (re-operatie) gaat gepaard met een hoger risico op complicaties. Het wordt derhalve aangeraden de aortaklep vroeger te vervangen dan wanneer het om geïsoleerd aortakleplijden zou gaan, als de patient al geopereerd moet worden aan de kransslagaders (Smith et al., 2004). Natuurlijk zal individuele risico-inschatting doorslaggevend zijn in de keuze voor het al dan niet verrichten van deze combinatie ingreep (European Heart Journal, 2012).

Ook andere technieken worden verder ontwikkeld om hoog risico groep patienten succesvol te behandelen zoals percutane aortaklepplaatsing (TAVI) gecombineerd met stentplaatsing in de vernauwde kransslagader(s) (PCI).

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media