Atriumfibrilleren

Klik op onderstaande foto voor een overzicht van alle ‘Atriumfibrilleren’ resultaten uit het Meetbaar Beter Boek 2016.

Atriumfibrilleren_foto

Klik op onderstaande foto voor een overzicht van alle ‘Atriumfibrilleren’ uitkomstindicatoren en initiële condities uit het Meetbaar Beter Boek 2016.

Atriumfibrilleren_overzicht_IC&UI

Atriumfibrilleren (AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis in de klinische praktijk. Het voorkomen van AF neemt toe met de leeftijd, met een prevalentie van 0,5% bij vijftigers tot bijna 10% bij tachtigers. 70% van de mensen met AF is tussen de 65 en 85 jaar oud (Camm et al., 2010). AF kan gemakkelijk worden gediagnosticeerd met een oppervlakte ECG.

Het abnormale ritme is niet alleen geassocieerd met een verscheidenheid aan symptomen, zoals hartkloppingen, duizeligheid, kortademigheid of andere tekenen van hartfalen, maar ook met een toegenomen risico op een beroerte (vervijfvoudigd risico), hartfalen (verdrievoudigd risico) en mortaliteit. Diverse cardiale ziekten zoals hypertensie, coronaire hartziekte, pericarditits, mitralisklepziekte en congenitale hartziekte, zijn predisponerende factoren voor AF. AF komt ook voor bij personen zonder enige aanwijsbare hartziekte of systemische ziekte, dit noemt men lone-AF.

De behandeling van atriumfibrilleren kan afhankelijk van o.a. het klachtenpatroon, het patroon van het atriumfibrilleren en de leeftijd van de patiënt bestaan uit medicamenteuze therapie (OMT), catheter-behandeling (pulmonaal venen-isolatie, PVI), of chirurgische behandeling middels een MAZE procedure (minimaal invasieve chirurgische PVI).

Bij de MAZE procedure en de PVI wordt de bron van de ritmestoornissen in het linkeratrium geïsoleerd. In zowel Europese als Amerikaanse richtlijnen vormt symptomatisch paroxysmaal AF een klasse Ia indicatie voor katheterablatie, gebaseerd op een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat ablatie superieur is aan behandeling met medicatie (Calkins et al., 2012; Jais et al., 2008).

Huidige medicamenteuze behandelstrategieën omvatten controle van het hartritme dan wel de hartfrequentie. De chirurgische behandeling kent meerdere varianten variërend van een ritmeingreep aan de linkerboezem in het kader van een open hartoperatie, zoals een klepreparatie, tot en met een op zichzelf staande minimaal invasieve ingreep.

Copyright © 2020 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media