mitraklep

Symposium 2016

Symposium
Op donderdag 24 november vond het lustrum symposium van Meetbaar Beter plaats, dit jaar met de titel: “Value Based Heartcare”.
Tijdens het symposium deelden toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland state-of-the-art informatie en inzichten over alles wat te maken heeft met de doorontwikkeling en implementatie van Value Based Healthcare. Tevens werden de belangrijkste resultaten van meer dan 150.000 patiënten uit veertien hartcentra en vijf interventiecentra gepresenteerd. De aan Meetbaar Beter deelnemende centra laten hiermee zien dat zij op (inter)nationaal niveau een voortrekkersrol vervullen in het transparant rapporteren van voor patiënt relevante uitkomsten. De rapportage vormt vervolgens de basis van hoe de deelnemende centra (samen)werken aan de verdere verbetering van de hartzorg in Nederland.

Rondetafelsessies
Tijdens de medische rondetafelsessies in de ochtend van het symposium, bedoeld voor alle artsen uit de aangesloten centra, werden opvallende resultaten uit de rapportage besproken met als doel om van elkaar te leren. Uniek was dat er dit jaar voor het eerst drie voorstellen werden gedaan voor gezamenlijke verbeterprojecten. Van de rondetafelsessies is een separaat verslag gemaakt dat zal worden verspreid onder de artsen uit de aan Meetbaar Beter deelnemende centra.

Masterclasses
Naast de medische rondetafelsessies werden er dit jaar ook twee masterclasses georganiseerd: de ‘Masterclass Boardroom’ en de ‘Masterclass Datamanagement’. Tijdens de Masterclass Boardroom werd gesproken over hoe vanuit bestuurlijk perspectief kan worden bijgedragen aan de implementatie van Value Based Healthcare in de praktijk. Wat zijn hierbij succesfactoren? Parallel aan deze sessie werd tijdens de Masterclass Datamanagement gesproken over de interpretatie en toepassing van uitkomsten in de praktijk. Hoe moet bijvoorbeeld worden omgegaan met beperkingen van de dataverzameling of de toepassing van statistiek. En op welke manier kunnen inzichten in uitkomsten gebruikt worden om de zorg verder te verbeteren?

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media