mitraklep

Symposium 2015

opening_symposium

De opening van het Meetbaar Beter Symposium ‘uitkomsten van zorg als motor voor verbetering’ door een videoboodschap van Minister Edith Schippers.

Symposium
Tijdens het Meetbaar Beter Symposium op 26 november hebben veertien Nederlandse Hartcentra en vijf dottercentra volledig transparant de resultaten van 120.000 behandelde patiënten gepresenteerd. Voor de deelnemende ziekenhuizen vormen de inzichten in deze resultaten steeds vaker de basis voor verdere verbetering van de geleverde hartzorg. Na de videoboodschap van Minister Edith Schippers lieten artsen uit verschillende centra zien hoe inzicht in uitkomsten in hun centrum leidt tot verbeteringen en veranderingen. Keynote spreker prof. Dr. Graefen uit de Martini Klinik Hamburg sprak over de succesfactoren van zijn kliniek. De Martini Klinik is een internationale best practice van een uitkomsten-gedreven zorgorganisatie. Tot slot werd gesproken over hoe het meten van uitkomsten onder andere waardegedreven zorginkoop mogelijk maakt. Na de afsluiting werden de eerste Meetbaar Beter boeken in ontvangst genomen door de deelnemers van het symposium.

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media