Meetbaar Beter Boek 2014

Klik op onderstaande afbeelding om het Meetbaar Beter Boek 2014 in PDF te downloaden.

MB_omslag
Nederlands Engels
 

Klik hier voor een overzicht van alle gesegmenteerde figuren voor initiële condities die een statistisch significante invloed hebben op de uitkomst, in aanvulling op het Meetbaar Beter Boek 2014.

Symposium
Op 27 november 2014 presenteerden 12 Nederlandse hartcentra de resultaten van de behandeling van coronairlijden, atriumfibrilleren, aortakleplijden en gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden, gemeten aan de hand van patiëntrelevante uitkomstindicatoren. Tevens werden concrete verbeterprojecten op basis van inzichten in uitkomsten gepresenteerd. Genoemde resultaten zijn ook terug te vinden in het Meetbaar Beter Boek 2014 waarvan het eerste exemplaar voorafgaand aan het symposium is uitgereikt door de heer E. Daeter (bestuursvoorzitter) en de heer D. van Veghel (directeur), beide van de stichting Meetbaar Beter, aan de heer B. van den Dungen, directeur-generaal van het ministerie van VWS (zie foto). Het Meetbaar Beter Boek 2014 is onderaan deze pagina te downloaden.

Doelstelling
De doelstelling van Meetbaar Beter is het creëren van inzicht in de voor de patiënt relevante uitkomsten van de geleverde zorg. Deze inzichten creëren voor professionals de mogelijkheid om de zorg verder te verbeteren en best practices te delen. De deelnemende Hartcentra rapporteren transparant over de gemeten resultaten en de inspanningen die geleverd worden om de zorg verder te verbeteren.

Vergelijken zeer complex
Het vergelijken van uitkomsten van hartcentra is zeer complex en niet een primaire doelstelling van stichting Meetbaar Beter.
Wat het vergelijken complex maakt? Met name de correctie die toegepast moet worden voor de kenmerken van de behandelde patiëntgroepen. Deze zijn immers per hartcentrum verschillend. Zo kunnen bijvoorbeeld in het ene hartcentrum meer mensen met spoed behandeld zijn dan in het andere, waardoor de waargenomen uitkomsten wezenlijk van elkaar verschillen.

Vergelijken op basis van de ruwe en gesegmenteerde uitkomstmaten is niet mogelijk, omdat er geen correctie voor het risicoprofiel van de patiëntpopulatie is toegepast. De aan Meetbaar Beter deelnemende hartcentra begrijpen dat de behoefte bestaat om te vergelijken. Daarom wordt (daar waar dat methodologisch en statistisch verantwoord kan) een vergelijkende analyse gemaakt, na correctie voor de (beschikbare) populatiekenmerken. Dit onder andere om een foutieve interpretatie van de overige beschikbare gegevens te voorkomen. De betrouwbaarheid van de risicoprofiel gecorrigeerde uitkomsten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde data. Binnen Meetbaar Beter hanteren we daarom minimale kwaliteitseisen voor de data, en beschrijven we bij de analyse wat de beperkingen van de statistiek zijn.

De regressie-analyses in het Meetbaar Beter Boek 2014 dienen met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Dit onder andere omdat veel data retrospectief verzameld zijn, het proces van dataverzameling in alle hartcentra verschillend is en een aantal definities mogelijk nog aanscherping behoeven.

Verbeteringen
De gepubliceerde data in het Meetbaar Beter Boek 2014 zijn kwalitatief in meerdere dimensies sterk verbeterd ten opzichte van de publicatie in 2013. Binnen Meetbaar Beter wordt intensief gewerkt aan het verder verbeteren van het proces van dataverzameling en data-analyse waardoor de betrouwbaarheid van de analyses de komende jaren verder zal toenemen.

 

 

De overhandiging van het eerste exemplaar van het Meetbaar Beter Boek 2014 aan
de heer B. van den Dungen (links), directeur-generaal van het ministerie van VWS door
de heer E. Daeter, bestuursvoorzitter van de stichting Meetbaar Beter.

Klik hier voor de videoboodschap van de heer Van den Dungen.

 
Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media