mitraklep

Kwaliteitssysteem

Klik op onderstaande foto voor het kwaliteitssysteem van Meetbaar Beter.

kwaliteitssysteem

In 2016 is het kwaliteitssysteem datamanagement binnen de stichting Meetbaar Beter in verschillende dimensies verder geprofessionaliseerd. Hoogwaardige kwaliteit van data is immers van essentieel belang voor het verkrijgen van betrouwbare inzichten uit de data. Geautomatiseerde kwaliteitscontroles zijn ingebed in het data-aanleveringsbestand. Op deze manier kunnen datamanagers direct kennis nemen van gesignaleerde afwijkingen. Daarnaast is er, met betrokkenheid van medisch specialisten, een standaard protocol ontwikkeld, om data te controleren en valideren. Hierdoor zal nog beter gesignaleerd kunnen worden waar er op basis van onder andere trends en literatuur voldoende aanleiding is om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de data. De resultaten uit de datacontroles zullen tevens als input fungeren om de audits verder op maat te maken. Deze nieuwe mechanismen zijn aanvullend op de huidige afspraken binnen Meetbaar Beter op het gebied van de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gegevens, minimale vereisten voor publicatie en het eigenaarschap van de gegevens. In 2016 voeren de deelnemende centra aan de hand van een controleprotocol zelf controles uit op de aangeleverde data, aangevuld door controles die uitgevoerd worden door Meetbaar Beter (zoals trend analyses over tijd en logica analyses).

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media