Handboek dataverzameling

Klik op onderstaande foto voor het Handboek Dataverzameling 2017. Alle algemene definities staan vermeld in hoofdstuk 2.

Voor patiënten met de medische condities coronairlijden, aortakleplijden, gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden, en atriumfibrilleren zijn uitkomstindicatoren en initiële condities geselecteerd. Alle medische condities, medische behandelingen, uitkomstindicatoren en initiële condities zijn voorzien van een concrete definitie. De resultaten van zorg worden niet alleen bepaald door de kwaliteit van de behandeling (uitkomstindicatoren), maar ook door de gezondheidstoestand van de patiënt vóór de behandeling (initiële condities). Deze uitkomstindicatoren en initiële condities maken het mogelijk meer specifiek inzicht te krijgen in de resultaten van zorg.

Voor de onderstaande medische behandelingen zijn indicatorensets vastgesteld, welke zijn opgenomen in het handboek.

Coronairlijden:

 • Geconsolideerd coronairlijden
 • Coronaire bypasschirurgie (CABG)
 • Percutane coronaire interventie (PCI)
 • Conservatieve behandeling

Aortakleplijden:

 • Geconsolideerd aortakleplijden
 • Aortaklepvervanging (AVR)
 • Transkatheter aortaklepimplantatie (TAVI)
 • Conservatieve behandeling

Gecombineerd coronairlijden en aortakleplijden:

 • CABG + AVR

Atriumfibrilleren:

 • Geconsolideerd atriumfibrilleren
 • Katheterablatie voor atriumfibrilleren
 • Minimaal-invasieve chirurgische ablatie voor atriumfibrilleren

Mitraliskleplijden:

 • Mitralisklepchirurgie
MB_omslag
Handboek dataverzameling tachycardie Handboek dataverzameling asymptomatisch aortakleplijden
Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media